0
0

ثبت نام در دوره آموزش انرژی خورشیدی

دوره جامع طراحی و نصب نیروگاه خورشیدی

از 25 تا 29 اردیبهشت 1402

شعبه شیراز

524 ساعت

5 روز آموزش حضوری

30 روز آموزش دورکاری و پروژه محور

0
شرکت کننده

دوره جامع طراحی و نصب توربین بادی

از 11  تا 15 خرداد 1402

شعبه مرکزی ساری

120 ساعت

2 روز آموزش حضوری

30 روز آموزش دور کاری و پروژه محور

0
شرکت کننده

نمونه مدرک

اساتید دوره