0
0

ثبت نام در دوره آموزش انرژی خورشیدی

دوره جامع طراحی و نصب نیروگاه خورشیدی

از 12  تا 22 دی 1401

شعبه مرکزی ساری

524 ساعت

5 روز آموزش حضوری

30 روز آموزش دورکاری و پروژه محور

0
شرکت کننده

دوره جامع طراحی و نصب توربین بادی

از 21  تا 22 دی 1401

شعبه مرکزی ساری

120 ساعت

2 روز آموزش حضوری

30 روز آموزش دور کاری و پروژه محور

0
شرکت کننده

نمونه مدرک

اساتید دوره